BUF NORD

Gentofte & Lyngby Børne- og Ungdomsfilmklub

Get Adobe Flash player

 Velkommen til BUF Nord

 

Indkaldelse til Generalforsamling

BUF-Nord afholder ordinær Generalforsamling

Tid: Fredag d. 24. maj 2019, kl. 18:00

Sted: Bagsværd Hovedgade 146, 2.3., 2880 Bagsværd

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslår Chris Aabye som dirigent og Flemming Riedel som referent.

2. Forelæggelse af beretning.

3. Forelæggelse af regnskab.

4. Fastlæggelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår differentieret kontingent for sæsonen 2019/2020, som følger.

Mini BUF Kr. 165,-

Lille Gruppe Kr. 195,

Stor Gruppe Kr. 225,-

5. Indkomne forslag.

Der er ikke indkommet nogle forsalg

6. Valg af kasserer, i henhold til vedtægternes § 10.d.

Kasserer Chris Aabye, er på valg Modtager genvalg

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen og suppleanter.

Jørgen Lyngbye Modtager genvalg

8. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af Bente Friedländer

9. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde
senest d. 10. maj 2019.

Pbv.

Flemming Riedel

Formand for BUF-Nord

 

 

 

BUF Nord, Gentofte & Lyngby Børne- og Ungdomsfilmklub, er en filmklub for børn og unge. I BUF Nord kan du se gode film i biografen sammen med dine kammerater.
Foreningen er mere end 30 år gammel og holder til i Kinopalæet i Lyngby.

Læs mere om Buf-nord HER

 

Mangler du dit medlemskort? Så tryk her for at få det sendt igen

 

 BLIV MEDLEM HER

 

Husk at i MiniBUF skal BÅDE barnet OG den voksne melde sig ind! 

  

Læs mere her

 

  

Hvis du allerede er medlem, kan du trykke her for at få sendt dit medlemskort igen

 

 

 

 


Copyrights © 2013 BUF NORD. Gentofte og Lyngby Børne- & Ungdomsfilmklub